Tuesday, December 6, 2022
HomeNews2022年水立方杯中文歌曲大赛 大纽约地区选拔赛决赛结果

2022年水立方杯中文歌曲大赛 大纽约地区选拔赛决赛结果

2022年“文化中国·水立方杯”全球中文歌曲大赛
大纽约地区选拔赛决赛结果

选手们,朋友们好:

2022年“文化中国•水立方杯” 全球中文歌曲大赛大纽约地区决赛已经圆满结束,感谢各位的努力和参赛,继续加油,明年再战。以下是各组决赛的排名(排名以参赛选手号和得分高低排列):

成人组:
成绩排行            选手编号

 1.                    120
 2.                    130
 3.                    143
 4.                    106
 5.                    122
 6.                    118/111

8.                     113
9.                     125
10.                   116
11.                   150
12.                   146

青少年组 – Teen:

 1.                    231
 2.                    223
 3.                    206
 4.                    224
 5.                    246
 6.                    213
 7.                    216
 8.                    236
 9.                    226
 10.                    227
 11.                    221
 12.                    241
 13.                    214
 14.                    233
 15.                    232/245

少儿组 – Pre Teen:

 1.                    440
 2.                    415
 3.                    439
 4.                    414
 5.                    438
 6.                    405
 7.                    426
 8.                    422
 9.                    435
 10.                    437
 11.                    436
 12.                    411
 13.                    431
 14.                    428

外籍组 – Foreigner:

 1.                    320
 2.                    338

7月23日:决赛表演视频展播,展播视频的链接在近日会通过电子邮件通知大家|
感谢大家的支持和捧场,期待所有的朋友继续关注我们的活动, 一起唱·创未来!

联系我们, 电话: 732 508-3233; 电子邮件: nywatercup@gmail.com;

纽约北京同乡会-2022文化中国·水立方杯”纽约赛区组委会
2022.7.

 

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments